Thursday, September 30, 2010

Peringatan Mengenai Solat

Peringatan tentang solat

“…. dan dirikanlah solat untuk mengingat-Ku.”

[surah Thahaa:14]

“…Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

[Surah An-Nisa’}

Rasulullah s.a.w.bersabda kepada Mu’adz:

“Maka sampaikan kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan solat lima kali sehari semalam.”

[H.R. Al Bukhari dan Muslim]

“…. Dan sesungguhnya solat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, iaitu orang yang yakin bahawa mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka dan kembali kepada-Nya….”

[Surah Al-Baqarah:44-46]

Dari Ammar bin Yasir, dia berkata,:

“Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya orang menyelesaikan solatnya, tetapi tidak ditulis baginya kecuali sepersepuluh solat, sepersembilan, seperlapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, sperempat, sepertiga atau seperduanya.”

[H.R. Abu Daud]

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah maka jaganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya selain menyembah Allah.”

[Surah Al-Jin:18]

Ibnu Mas’ud berkata:

“Aku telah mengamati kaum muslimin; tidak seorang pun meninggalkan solat kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, atau orang sakit. Namun orang yang sakit akan berjalan di antara dua orang (dipapah) untuk melaksanakan solat”. Ibnu Mas’ud berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw mengajarkan kami sunah-sunah itu adalah solat di masjid yang diserukan azan di dalamnya.”

[H.R. Muslim dan Abu Daud]

Rasulullah saw bersabda:

“Solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isyak dan Subuh. Andaikan mereka tahu apa yang ada dalam kedua solat itu, nescaya mereka menghadirinya sekalipun dengan merangkak. Dan sesungguhnya rasanya aku hendak menyuruh (orang-orang ) mengerjakan solat kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami mereka, lalu aku berangkat bersama orang-orang dengan membawa kayu, kepada orang-orang yang tidak hadir untuk melaksanakan solat, kemudian aku bakar rumah mereka.”

[H.R. Muslim]

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kimat adalah solatnya, jika(solatnya) baik maka dia telah berbahagia dan beruntung, dan jika(solatnya) telah rosak maka dia telah celaka dan merugi. Jika dia mengurangi kewajipan, Allah berfirman: “Periksalah, apakah hamba-Ku mempunyai amalan sunah(solat sunat) yang dapat menutupi kekurangan kewajipannya?” kemudian, begitulah semua amalnya dan dihisab.”

[H.R. At-Tirmidzi –katanya hadis ini hasan]

Rasulullah s.a.w. besabda:

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi “Tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah”, menegakkan solat dan melaksanakan zakat. Apabila mereka telah melaksanakan semua itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, lalu persoalannya terserah kepada Allah.”

[H.R. Al Bukhari dan Muslim]

“Apakah yang memasukkanmu ke dalam neraka(saqar)?Mereka menjawab: “kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan ari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian.”

[surah Al-Mudatsir:42-47]

(Batas) antara hamba dan kekufuran adalah meninggalkan solat.”

[H.R. At-Tirmidzi dan Abu Daud]

“(Batas) antara seseorang dan kemusyrikan adalah meninggalkan solat.”

[H.R. Muslim]

Ikatan antara mereka dan kita adalah solat, barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir.”

[H.R. At-Tirmidzi dan Nasa’i ]

Para sahabat Rasulullah s.a.w. tidak pernah menilai suatu amalan yang ditinggalkan sbg kekufuran kecuali solat.”

[H.R. At-Tirmidzi]

Barangsiapa meniggalkan solat Asar, maka amalnya menjadi batal(tertolak).”

[H.R. Al Bukhari dan Muslim]

“….. dan apabila mereka(munafik) melaksanakan solat maka mereka melaksanakan dengan malas….”

[Surah An-Nisa’:142]

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang solat, iaitu orang-orang yang melupakan/lalai dari solat mereka.”

[Surah Al-Maa’un:4-5]

Abdullah bin Mas’ud berkata:

Sesungguhnya aku mengamati(masyarakat) kami bahawa tidak seorang pun yang meninggalkan solat kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya.”

[H.R. Muslim]

No comments:

Post a Comment

BUAL BICARA BERSAMA AKIL

ShoutMix chat widget